Certyfikat AEO F dla MIDASW dniu 05.06.2012 r. firma Midas uzyskała prestiżowy certyfikat AEO F w zakresie uproszczeń celnych, bezpieczeństwa i ochrony. Zostaliśmy wyróżnieni jako przedsiębiorca wiarygodny, solidny i uczciwy odnośnie operacji celnych dla całej Wspólnoty Europejskiej.

Status AEO zapewnia łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz określa ułatwienia w zakresie kontroli związanej z bezpieczeństwem i ochroną. Otrzymanie świadectwa było poprzedzone bardzo szczegółowym audytem.
W praktyce ułatwienia te polegają m.in. na mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, priorytetowej obsłudze zgłoszeń celnych i wniosków, dostępie do uproszczeń celnych, poprawie bezpieczeństwa w firmie. Dzięki uzyskaniu świadectwa AEO i pozwolenia na prowadzenie składu celnego możemy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów.

Nr certyfikatu PL AEOF 340000120009