Ekologia-w-firmie-Midas

Przedmiot ekologii na płaszczyźnie przemysłowej to tak na prawdę wybór mniejszego zła. Nie można być jednocześnie ekologicznym i przedsiębiorcą produkującym dobra, zawsze jest jakaś część działalności w przedsiębiorstwie która nie jest ekologiczna, można jedynie wybrać mniej szkodliwą formę działania lub ją ograniczyć. Firma MIDAS zachowuje wszelkie normy nakładane przez instytucje ekologiczne niejednokrotnie rezygnując z produkowania danego na etapie wdrożenia produktu lub ograniczając jego składnię. Firma MIDAS zleca urzędom i instytucjom badanie swoich nowych, wdrażanych artykułów pod kontem zgodności z obowiązującymi zasadami i normami ekologicznymi. Nigdy nie robimy nic na własną rękę bez stosownych konsultacji i przyzwoitości.

Podejmujemy współpracę z firmami zajmującymi się profesjonalną utylizacją jeżeli takowa potrzeba zaistnieje, jednak zawsze są to sytuacje krytyczne. Uważamy że lepiej jest zutylizować i zgodnie z zasadą recyklingu przetworzyć niż pozostawić do wieloletniego samorozpadu.

Firma MIDAS ma w swojej ofercie także produkty naturalne pochodzące z odnawialnych źródeł naturalnych, tym produktem jest np. deska bambusowa. Bambus jest uprawiamy do celów przetwórczych dlatego nie karczuje się nieodnawialnych, wciąż nowych zasobów – bambus odrasta dokładnie na takiej samej zasadzie jak w rolnictwie choćby uprawa żyta.