Innowacje-firmy-midas
„My nie idziemy drogą, my ją wytyczamy”.

Nasze motto wynika z  naszego doświadczenia, kompetencji i wiedzy – to właśnie MIDAS. Dynamiczny rozwój i nabieranie rozpędu we współczesnym świecie, jest wykładnią naszych osiągnięć i pozycji na jakiej stoimyOsiągnięcie czegokolwiek, dużego czy małego, nie może stanowić stagnacji, to niekończący się progres kreatywności i wizjonerstwa. Przed nami jest jeszcze wiele dróg do wytyczenia.Innowacje-firmy-midas

Innowacja to wartość wprowadzona przez człowieka, jest wynikiem ludzkiej kreatywności dlatego ma charakter społeczny i jest związany z tak cennym kapitałem ludzkim. Biznesowo oznacza wizję firmy poprzez obraną strategię i postawione cele. To doskonalonie techniki i sposobu wytwarzania produktu, a także marketing sprzedaży. Na takich założeniach działają nowoczesne przedsiębiorstwa.

Kilkadziesiąt patentów, certyfikatów i praw ochronnych, polskich i zagranicznych, to rzeczywisty potencjał firmy. Kierując się zasadą poszukiwania nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań, MIDAS zaprojektował i wprowadziła na rynek wiele innowacyjnych produktów w pełnym tego słowa znaczeniu.