Explore our ways of thinking

Undoubtedly, these are publications that define our way of thinking, although they have never been a primer of our actions.

We used the blue ocean strategy, which is about creating free and undeveloped space in the market, before it was defined (2005). We already had the implementation of innovative products for the industry. Today we would call each of them “Game Changer”.

“…. to coś więcej niż książka. Treści w niej przekazywane są mocnym bodźcem do kreatywnego myślenia, które w efekcie może doprowadzić do odnajdywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie”
– Andrzej Cichocki
dyrektor Biura Sprzedaży Agencyjnej PZU Życie SA

Change management is a virtue and competence of a manager who is able and not afraid to change his company. Change is not a necessary evil – it is a domain, development and is necessary in a dynamic reality.

“Książka “O zmianie” to doskonały przewodnik dla menedżerów. Podpowiada, jak postępować w tym specyficznym dla organizacji okresie i skutecznie wprowadzać zmiany”
– Norbert Ofmański
prezes zarządu On Board PR Ecco Network

Nassim Nicholas Taleb’s best-selling book examines the Black Swan phenomenon: unexpected events that strike us suddenly and leave a huge mark on our lives.

Ta książka zmieniła współczesne myślenie
The Times

Czarny Łabędź zmienił mój pogląd na to, jak działa świat
Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla